Цени | Prices

сватбен фотограф варна


Стандартна фотосесия | Standart photo shoot

Получавате линк с 25 подбрани и обработени от мен кадъра в jpeg формат на посочен от Вас e-mail, в срок 3-5 седмици след снимките – взависимост от натовареността и сезона. Продължителност на фотосесията: до 40 минути, на избрано от Вас място.

Цена: 250 лева.

Receive on your e-mail a link with 25 selected and edited by me pics in jpeg, 3-5 weeks after photo session – depending the season. Each session is till 40 minutes and you can choose the location.

Price: 250 bulgarian leva.


Всички хубави снимки – над 60 кадъра | All good photos – more than 60

Получавате линк с всички хубави снимки, над 60 кадъра, подбрани и обработени от мен, в jpeg формат на посочен от Вас e-mail, в срок 3-5 седмици след снимките – взависимост от натовареността и сезона. Продължителност на фотосесията: до час, на избрано от Вас място.

Цена: 350 лева на час.

Receive on your e-mail a link with all good pics, more than 60, selected and edited by me, in jpeg, 3-5 weeks after photo session – depending the season. Each session is till 1 hour and you can choose the location.

Price: 350 bulgarian leva per hour.


Фотосесия преди и след сватбата, моминско парти | Before and after wedding, bachelorette party photo shooting

Получавате линк с всички хубави снимки, над 60 кадъра на час /над 120 кадъра за 2 часа/ , подбрани и обработени от мен, в jpeg формат на посочен от Вас e-mail, в срок 3-5 седмици след снимките – взависимост от натовареността и сезона. Продължителност на фотосесията: минумим два часа, на избрано от Вас място. Сесията може да бъде на моминско парти, фотосесия преди сватбата, фотосесия след сватбата.

Цена: 280 лева за един час, минимум два часа.

Receive on your e-mail a link with all good pics, more than 60 per hour /more than 120 pics per 2 hours/, selected and edited by me, in jpeg, 3-5 weeks after photo session – depending the season. Each session is minimum 2 hours and you can choose the location. Including bachelorette party, session before the wedding, session after wed.

Price: 280 bulgarian leva per 1 hour, minimum 2 hours.


Репортажно фотозаснемане на събития – кръщене, рожден ден, изпращане на абитуриенти, имен ден | Events reportage – baptism, birthday, graduation party, name day

Получавате линк с всички хубави кадри, подбрани и обработени от мен, в jpeg формат на посочен от вас e-mail, в срок 3-5 седмици след снимките, взависимост от натовареността и сезона. Заснемането на кръщене включва малка фотосесия на детето за 10 – 15 минути в района около църквата, заснемане на ритуала и снимки с гостите. Изпращането на абиутриент включва малка фотосесия в района на ресторанта, репортаж и снимки с гостите.

Цена :  250 лева за до 1 час , 180 лева в началото на всеки започнат час след изтичането на първия час.

Receive on your e-mail a link with all good pics, selected and edited by me in jpeg, 3-5 weeks after photo session, depending the season. Baptism includes a small photo shoot before the church, baptism ritual shooting and pics with your guests. Graduation party photo shooting includes a smal photo session near restaurant, reportage and pics with guests.

Price: 250 bulgarian leva till 1 hour, 180 bulgarian leva at the beginning of each hour after .


Сватби | Weddings

         Сватбена фотография!

Резервирайте своята сватба, като не пропускате да споделите с мен повече подробности, на телефон 0894348538 или като използвате контактната форма.

Фотозаснемане на цяла сватба – от подготовката, коса и грим, сключване на граждански брак и венчавка в църква,  до ритуалите в ресторанта. Включва и фотосесия на младоженците в сватбения ден.  Времетраене – 8 и повече астрономически часа. Почасово заснемане на сватбен ден – стартов пакет от  2 часа. Всички хубави кадри, старателно подбрани и професионално обработени лично от мен на Adobe Lightroom и Photoshop  в jpeg формат, ще получите в срок до 12 седмици след датата на Вашата сватба. Бонус – 20 обработени кадъра в срок до 7 дни от сватбения ден!

Цена: цените започват от 250 лева за час за сватби в България и 250 EUR за час за сватби в чужбина. Минимален пакет: 2 часа. Свържете се с мен, за да получите индивидуална оферта за фотозаснемане на Вашето сватбено тържество. Моля, посочете датата на сватбата при запитване. Цената за всяка сватба е индивидуална. Има значение дали ще снимам сватба през неактивния сезон, например – февруари в делничен ден, или по време на активния за сватби сезон, например – август в неделя. Важен е и броят на гостите, също дали събитието е във Варна или по-надалеч. Предлагам фотозаснемане на сватба за цяла България и в чужбина. Ето защо, моля, когато пишете запитване през контактната форма, споделете с мен всички тези детайли.

Моят талант, опит и усърден труд се изразяват именно в снимките от Вашата сватба. Държа да ги публикувам в своето портфолио онлайн и в социалните медии. В случай, че не желаете да публикувам кадри от Вашата сватба, изцяло или частично, моля да ме предупредите преди сключване на договора за това. В този случай ще поема ангажимента, като предложената цена ще бъде със 100% по-висока за всеки започнат час фотозаснемане.

Любим сватбен ден с цели две сватбени фотосесии: на Арката в Тюленово и в магична иглолистна гора, както и сватбени снимки, направени по пътя, от живописно пасище, вижте тук.

Цяла сватба, вижте тук, тук, тук и тук.

Най-добрите места за сватбена фотосесия във Варна и региона, вижте тук.

Най-често задаваните въпроси за работата ми като фотограф на Вашата сватба, вижте тук.

Сватби вижте тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук.

      Wedding Photography 2023!

Book me now using contact form or phone number 00 359 894 348 538.

Whole wedding day photo shooting – from the preparation, hair and makeup, till rituals in the restaurant, includding wedding photo shoot. Duration – 8 hours and more. Part time – starts from at least 2 hours. Receive all good pics, personally selected and edited  by me on  Adobe Lightroom and Photoshop in jpeg, till 12 weeks after your wedding day. Bonus – 20 edited photos 7 days after wedding day!

Price: begining from 250 BGN per hour about weddings in Bulgaria and 250 EUR per hour about weddings abroad. Minimum 2 hours per a wedding. Contact me to get your wedding offer. Tell me when is your wedding date and more information about your wed. You will receive individual price offer. Price depends on the season – active wedding season in the summer or nonactive wedding season in the winter; weekday or holiday; number of guests; wedding in Varna or out of Varna. I shoot weddings alover Bulgaria and abroad. Therefore, please, when writing an inquiry through the contact form, share with me all these details.

My talent, experience and hard work are expressed precisely in the photos from your wedding. I keep posting them in my portfolio online and on social media. In case you do not want me to publish footage from your wedding, in whole or in part, please warn me before concluding the contract. In this case, I will take the commitment, and the price offered will be 100% higher for each hour of photography started.

 

A favotite wedding day with two wedding photo sessions: at the Arch in Tyulenovo and in a magical coniferous forest, as well as wedding photos, taken along the way, from a pasture with sheeps, check out here.

Whole wedding day photography – check out here, here, here, here.

Best places in Varna for wedding photo shooting, chesk out here.

Wedding questions and answers – check out here.

Weddings, check out here , here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here.


Фотосесия Четири Сезона: Пролет, Лято, Есен, Зима | Four Seasons Photo Session: Spring, Summer, Autumn, Winter

Избрах да представя тази авторска фотосесия с лицето на любим модел. Снимал съм Милена във всички сезони и всеки път резултатът е уаууу. Много истории ще разкажат нейните очи, портретите ще ви заинтригуват, развълнуват и ще ги помните дълго време.

Живеем на територия с четири сезона и всеки носи своята красота. Тук, във Варна, морето затопля климата. И зимата, и есента са меки, слънчеви, често като пролет… Сняг все по-рядко виждаме и за кратко. Каквото и да е времето, по-важно е да сме усмихнати на фотосесия, да се виждаме и снимаме с желание, радост, добро настроение.

Снимаме се веднъж на сезон. Общо четири пъти в годината. За всеки сезон получавате линк с 10 подбрани и обработени от мен кадъра в jpeg формат на посочен от Вас e-mail, в срок 3-5 седмици след снимките – взависимост от натовареността и сезона. Продължителност на фотосесията: до 30 минути, на избрано от Вас място.

Цена: общо 800 лева за четири фотосесии по 20 кадъра, в рамките на една година.

Фотосесия Четири Сезона, вижте тук.

I chose to present this autority photo session with the face of a favourite model. I have photographed Milena in all seasons and every time the result is wowww. Many stories will be told by her eyes,  portraits will intrigue and excite and you will remember them for a long time.

We live in a territory with four seasons and each season brings its own beauty. Here, in Varna, Black Sea warms climate. Both winter and autumn are mild, sunny, it feels often like a spring… We rarely see snow, even for a short time. Whatever the weather, it is more important to have a big smile at photo session, to take pictures with desire, joy and good mood.

We have photo shooting meeting once per a season. Totally four times a year. Receive per each season on your e-mail a link with 10 selected and edited by me pics in jpeg, 3-5 weeks after photo session – depending the season. Each session is till 30 minutes and you can choose the location.

Price: totally 800 bulgarian leva for all four photo sessions /with 20 pics each session/- in one year.

Four Seasons Photo Session, check out here.

 

 


Фотосесия Новата Жена | New Woman Photo Project

Тя! Момиче, служител, домакиня, съпруга, майка… Нежна, мила, грижовна, обичаща… Много роли в живота и само едно сърце. Разгърнато в обич . Жена… Новата Жена!

Забързани в ежедневните грижи и задачи, често забравяме кои сме ние. Но в един хубав ден, идва осъзнаването. Кой съм аз, защо съм тук, каква е моята мисия? Пускаме всичко старо, ненужно, ограничаващо и заробващо. Започваме да отделяме повече внимание на важните за нас неща и хора, и най-същественото – за себе си!

Трансформацията не винаги е лесна и бърза, но си струва да се видим в отделните етапи. Като случайно заснет кадър. След месец – друг… Половин година или цяла, две, пет… Всеки от нас върви по своя път на Израстване. И става все по-красив, слънчев, озарен!

Фотосесия Новата Жена е моят първи проект за авторска, различна от всичко друго, фотосесия.. Лека-полека, без да бързам, поредица от фотосесии, се опитах да бъда наблюдател на разцъфтяването на новия, най-ярък цвят едно цвете. И съучастник, доколкото срещите между хората не са случайни…

Не е лесно човек да се освободи от всичко излишно, не е лесно и от раз да видиш най-доброто, изначално чисто, заложено и доразвито в житейския път. Това е процес с върхове и спадове, път, по който всеки от нас върви.

В началото е било Любов. По пътя може да има разминаване, но всичко отново ще доведе до чиста, Безусловна Любов!

Мисля си, че и след осъзнаването, пак вървим дълъг път. Ето защо, предлагам да се снимаме най-малко в период от половин година, до една. От две срещи за фотосесии, до 12 срещи. Изборът е Ваш. От мен имате обещание за много усмивки, прекрасни емоции заедно, и един незабравим път, по който ще вървя с добро, заедно с Вас, и ще запечатам това незабравимо преобразяване в една емоционална история от кадри.

Фотосесия Новата Жена може да разгледате тук.

 

She! Girl, employee, housewife, wife, mother… Tender, kind, caring, loving… Many roles in life and only one heart. Expanded in love. Woman… The New Woman!

In a hurry with daily worries and tasks, we often forget who we are. But one day, awareness comes. Who am I, why am I here, what is my mission? We release everything old, unnecessary, limiting and enslaving. We are starting to pay more attention to the things and people that are important to us, and most importantly – to ourselves!

 

Transformation is not always easy and fast, but it is worth seeing each other in the individual stages. Like a random shot. In a month – another… Half a year or a whole, two, five… Each of us goes his own way of Growing up. And it becomes more and more beautiful, sunny, radiant!

Photo session The New Woman is my first project for an author’s, different from everything else, photo session. I started a series of photo shoots. Slowly, without haste, I just tried to observe the blooming of the new, brightest color a flower. And an accomplice, as long as the meetings between people are not accidental…

It is not easy for a person to get rid of everything superfluous, it is not easy to see the best from the beginning, originally pure, laid down and developed in the way of life. It is a process of ups and downs, a path that each of us walks.

In the beginning it was Love. There may be a discrepancy along the way, but everything will again lead to pure, Unconditional Love!

I think that even after the realization, we are still going a long way. Therefore, I suggest that we shoot for at least half a year, up to one. From two meetings for photo sessions, to 12 meetings. The choice is yours. From me you have a promise of many smiles, wonderful emotions together, and an unforgettable path that I will walk with good, together with you, and I will seal this unforgettable transformation into an emotional story of shots.

New Woman Photo Session, check out here.


При снимки извън територията на град Варна се доплащат за транспорт по 1,20 лева на изминат километър или се уговаряме да осигурите транспорт.

When i shoot out of Varna, you pay in addition 1.20 BGN/kilometer transport fee or ensure my transport.


 Симеон Узунов

Фотограф Варна

тел.: 0894 348 538

email: s_uzunov@abv.bg

Simeon Uzunov

Photographer in Varna

phone number: 00359 894 348 538

email: s_uzunov@abv.bg