Цени | Prices

Цени

Стандартна фотосесия | Standart photo shoot

Получавате линк с 40 подбрани и обработени от мен кадъра в jpeg формат на посочен от вас e-mail, в срок 3 седмици след снимките. Продължителност на фотосесията: около един час, на избрано от вас място. Сесията може да бъде индивидуална портретна, детска, семейна, на влюбени, моминско парти, фотосесия преди сватбата, фотосесия след сватбата.

Цена: 140 лева.

Receive on your e-mail a link with 40 selected and edited by me pics in jpeg, 3 weeks after photo session. Each session is 1 hour and you can choose the location. Including individual portraits, kids, families, love sessions, bachelorette party, session before the wedding, session after wed.

Price: 140 bulgarian leva.


Голяма фотосесия | Big photo shoot

Получавате линк с 60 подбрани и обработени от мен кадъра в jpeg формат на посочен от вас e-mail, в срок 3 седмици след снимките. Продължителност на фотосесията: около един час, до час и половина, на избрано от вас място. Сесията може да бъде индивидуална портретна, детска, семейна, на влюбени, моминско парти, фотосесия преди сватбата, фотосесия след сватбата.

Цена: 180 лева.

Receive on your e-mail a link with 60 selected and edited by me pics in jpeg, 3 weeks after photo session. Each session is 1 – 1,30 hour and you can choose the location. Including individual portraits, kids, families, love sessions, bachelorette party, session before the wedding, session after wed.

Price: 180 bulgarian leva.


Събития – рожден ден, парти, имен ден | Events – birthday, party, name day

Получавате линк с всички хубави кадри, подбрани и обработени от мен, в jpeg формат на посочен от вас e-mail, в срок 3 седмици след снимките.

Цена на първия час:  120 лева. Цена на всеки следващ час след първия: по 80 лева на започнат час.

Receive on your e-mail a link with all good pics, selected and edited by me in jpeg, 3 weeks after photo session.

First hour price: 120 bulgarian leva. Each new hour after the first hour is with price of 80 bulgarian leva at the beginning of each hour.


Кръщене | Baptism

Заснемането на кръщене включва малка фотосесия на детето за 10 – 15 минути в района около църквата, заснемане на ритуала и снимки с гостите. Общото времетраене е около един астрономически час.  Получавате линк с всички хубави кадри, подбрани и обработени от мен, в jpeg формат на посочен от вас e-mail, в срок 3 седмици след снимките.

Цена: 110 лева. Цена за заснемане на почерпката след кръщенето: по 70 лева на започнат час.

Includes a small photo shoot before the church, baptism ritual shooting and pics with your guests. Receive on your e-mail a link with all good pics, selected and edited by me in jpeg, 3 weeks after baptism.

Price: 110 bulgarian leva. After baptism party price: 70 bulgarian leva at the beginning of each hour.


Сватби | Weddings

Заснемане на цяла сватба – от подготовката до последния ритуал в ресторанта. Включва и фотосесия на младоженците в сватбения ден. Получавате  още личен подарък от мен – фотосесия в ежедневно облекло в седмиците преди сватбата. Всички хубави кадри, около 1000 на брой, подбрани и обработени от мен в jpeg формат, ще получите в срок до 12 седмици след датата на вашата сватба.

Цена: свържете се с мен, за да получите оферта за фотозаснемане на вашето сватбено тържество. Моля, посочете датата на сватбата при запитване.

Whole wedding day shooting – from the preparation, hair and makeup, till last rutual in the restaurant, includding wedding photo shoot. You have a personal present from me – engagement photo shoot before the wed. Receive all good pics, about 1000, in jpeg till 12 weeks after your wedding day.

Price: contact me to get your wedding offer. Tell me your wedding date.


При снимки извън територията на град Варна се доплащат за транспорт по 0,60 лева на изминат километър или се уговаряме да осигурите транспорт.

When i shoot out of Varna, you pay in addition 0.60 leva/kilometer transport fee or ensure my transport.


 Симеон Узунов

Фотограф Варна

тел.: 0894 348 538

email: s_uzunov@abv.bg

Simeon Uzunov

Photographer in Varna

phone number: 00359 894 348 538

email: s_uzunov@abv.bg