За мен | About me

 

Фотограф Варна

 

Казвам се Симеон Узунов и съм от Варна. Мечтател и сватбен фотограф варна симеон узуновпътешественик по природа. Обичам професията си на сватбен и портретен фотограф. Магичните портрети са моята страст. Слънчевата светлина по залез и красотата на природата рисуват в моите портрети. Най-добре предизвиквам и показвам емоцията, характера на човек. Каня Ви на морския бряг или до реката, в планината или на окосената нива, за да запазите в снимки най-красивите мигове от Вашия ден. Фотосесиите с мен са изключително преживяване.

My name is Simeon Uzunov. A dreamer and traveler, i come from Varna, Bulgaria. I am im love with my profession of wedding and portrait photographer. Magic portraits are my passion. The sunset light and the beauty of the countryside, draw in my portraits. The best thing i can do is  to defy and expose the personality and emotions of my models. You are invited on the sandy beach or near the river, in the mountains or on the freshly mowed field to save in pictures the best moments of your day. My photo shoots will be an incredible and unforgettable experience for you.

Отзиви на клиенти/Reviews


 Инна Семова:
Страхотен фотограф!!! Симеон има нюх към непринудените и естествени кадри!! Помогна ни изключително много да се отпуснем и резултатът беше прекрасна сватбена фотосесия!! Заведе ни на чудесни места и снимките и преживяването са за цял живот!!
Great photographer !!! Simeon has a flair for the casual and natural footage !! He helped us very much to relax and the result was a wonderful wedding photo session !! Take us to wonderful places and the pictures and the experience are for a lifetime !!

Цветелина Колева:
Много позитивен човек и страхотен професионалист! Щастлива съм, че точно Симеон Узунов направи фотосесията в този важен за нас момент.
Very positive person and a great professional! I’m happy just Simeon Uzunov do a photo shoot in this important moment for us.

Марияна Бахчеван:
Горещо препоръчвам фотографа Симеон Узунов. Със своя фотографски усет той успява да улови всеки красив миг, всяка емоция и да ги запечата в красиви снимки, в които всичко е толкова живо и истинско. Мил е и забавен и превръща снимането в приключение.
I strongly recommend photographer Simeon Uzunov. With his photographic sensation, he captures every beautiful moment, every emotion, and seals them in beautiful pictures where everything is so lively and real. He is kind and funny and turns the shooting into adventure.

Сабина Веселинова:
Симеон многократно е снимал децата. Правили сме фотосесии през различните сезони. Винаги е било страхотно забавление, след което излизат невероятни снимки и остават незабравими спомени. Очакваме с нетърпение следващите приключения!!!!
Simeon has repeatedly photographed the children. We’ve been shooting photos during the different seasons. It has always been great fun, and then amazing pictures and unforgettable memories. We look forward to the next adventures !!!!

Петя Караманова:

Невероятен професионалист, изключителн „ловец“ на непринудените кадри. Цялото ни семейство се забавлява много по време на снимки, а резултатът накрая винаги е впечатляващ!
An incredible professional, an exclusive „hunter“ of unintentional footage. All our family has a lot of fun while shooting, and the end result is always impressive!

Petar Chakarov:
Заедно с моята съпруга прекарахме час със Симеон и получихме невероятни качествени снимки като резултат. Ако отново посетя Варна, с голямо желание ще направим още една фотосесия на същия плаж със Симо.
My wife and i enjoyed spending an hour with Simeon, which resulted in an amazing set of quality photos. If i ever visit Varna again, i would love to have another session on the same beach with Simo.

Николай Колев:
Симеон Узунов работи много умело с емоциите на хората, затова и снимките му са заредени с истински неподправени емоции. А те ще останат след нас запечатани на хартия. Симеон майсторски улавя играта на светлината и емоциите на природата.
Simeon Uzunov works very skillfully with people’s emotions, so his pictures are loaded with real genuine emotions. And they will remain sealed after us on paper. Simeon masterfully captures the play of light and emotions of nature.

 Неви Коева:
Работата със Симеон Узунов е с толкова лекота и удоволствие, че беше забавление, а не фотосесия. Той умее да ви подготви – в нужното настроение, в точния момент. И не само – умее да съобразява как да изтъкне най-доброто от вас и от заобикалящата среда – така че след това снимките да са много по-хубави, отколкото сте очаквали. Благодарение на неговата фотосесия – аз правя успешно маркетинга си вече цяла година, а дори още не сме използвали всички снимки. Умее да предвиди всички детайли и да ви предразположи, така че на снимките да изглеждате чудесно. С една дума, получих много повече, отколкото съм очаквала – едно изключително приятно преживяване и снимки, на които дори аз много си се харесвам.
Working with Simeon Uzunov is so easy and it was fun, not shoot. He knows how to prepare you – in the proper mood at the right time. And not only – knows how to conform to highlight the best of you and the environment – so then the pictures are much better than you expected. Thanks to his photo shoot – I do successfully marketing its already all year, but even we have not used all photos. Able to provide all the details to evoke so the photos look great. In a word I received much more than I expected – a very pleasant experience and photos which even I very much like me 🙂

Симона Трендафилова:

Снимките ми станаха чудесни и това стана благодарение на професионализма на Симеон и нямам предвид само технически. Дава много добри насоки относно стойката на тялото и лицето, което не само ме накара да се отпусна, но и даде прекрасни резултати!
My pictures became great, thanks to Simeon’s professionalism and I do not mean only technically. He gives very good guidance on body and face posture, which not only made me relax but also gave great results!

 Яница Добрева:
Симеон Узунов беше фотографът, който стана част от нашия незабравим сватбен ден. Цялото преживяване беше едно истинско забавление. Благодарим!
Simeon Uzunov was the photographer who became part of our unforgettable wedding day. The whole experience was a real fun. Thank you!

 Андреана Станева:
Страхотен професионалист и човек! Фотосесиите с него са удоволствие за цялото семейство, а снимките уникални. Улавя верния кадър в точния момент.
A true professional and a great guy! Photo sessions with him are fun for the whole family, and the photos unique. Captures the right shot at the right time.
сватбен фотограф варна мнения
сватбен фотограф варна симеон узунов

фотограф симеон узунов варна

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save